نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

دیوار سبز خزه ای طبیعی بدون نیاز به نگهداری با 2 مدل خزه شیت ماس و بال ماس با طراحی مدرن اجرا شد.

متراژ پروژه: 3 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

18 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مهر 1400