کارشناس فروش محصولات تراریومی

09125115302   سرکار خانم داودی 

کارشناس فروش محصولات دیوار خزه ای

09358029545   آقای مهندس حاجیان

گلخانه و کارگاه تولیدی 

 مازندران، قائمشهر، کیلومتر 2 کمربندی غربی

دفتر مرکزی

تهران، خیابان فرجام                            تلفن: 91304023-021