نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

پنل های خزه ای بست ماس مطابق با سایز سفارشی مشتری، توسط مجریان حرفه ای ما آماده شده و برای مشتری عزیز در تبریز ارسال شده است.

متراژ پروژه: 1.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

3 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن 1400

پروژه های مرتبط