نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

در ساختمان اداری شرکت سانستول از خزه های طبیعی تثبیت شده بدون نیاز به نگهداری و آبیاری، فضاهای سبزی به صورت برعکس بر روی سقف اجرا کردیم.

متراژ پروژه: 1 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

4 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

 خرداد 1399