نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از طراحی

پس از طراحی

شرح نیاز پروژه

بنا بر درخواست مشتری، روی دیوار مغازه ای در بازار بزرگ تهران تابلوی نقش جهان با یک مدل خزه شیت طبیعی بدون نگهداری اجرا شد .

متراژ پروژه: 1 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

5 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

شهریور 1400

بازگشت به لیست