نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

 دیوار سبزهای دفاتر شعب ایرانسل در سه منطقه ی  تجریش، اطلس مال و پاساژ کورش تهران توسط تیم بست ماس با خزه شیت ماس طبیعی و تثبیت شده رنگ سبز روشن طراحی و اجرا شد.

متراژ پروژه: 4 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

11 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن 1400

بازگشت به لیست