نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از طراحی

پس از طراحی

شرح نیاز پروژه

در سه منطقه ی تهران دیوار سبزهای دفاتر شعب ایرانسل تجریش، اطلس مال و پاساژ کورش توسط تیم بست ماس با خزه شیت ماس طبیعی و تثبیت شده رنگ سبز روشن طراحی و اجرا شد.

متراژ پروژه: 4 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

11 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن 1400

بازگشت به لیست