نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

در دفتر هواپیمایی و خدمات تور و گردشگری، با طراحی سرکار خانم مهندس میرزایی تابلوها و دیوارهای سبز طراحی و اجرا شدند. 

متراژ پروژه: 4.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

15 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1400