نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

شرح نیاز پروژه

در دفتر هواپیمایی و خدمات تور و گردشگری، با طراحی سرکار خانم مهندس میرزایی تابلوها و دیوارهای سبز طراحی و اجرا شدند. 

متراژ پروژه: 4.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

15 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1400

بازگشت به لیست