نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

ستون ساده و مزاحم در محیط شرکت صنعتی کابان با طراحی و اجرایی حرفه ای به فضای سبز طبیعی و عمودی بدون نیاز به نگهداری با متریال بست ماس بدل شده است.

متراژ پروژه: 4 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

16 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

اسفند 1399