نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

شرح نیاز پروژه

بنا بر درخواست مشتری، برای زیبایی و همچنین تصفیه هوا سالن زیبایی واقع در خیابان ایران زمین تهران، دیوار سبز با خزه و گیاهان طبیعی بدون نگهداری اجرا شد .

متراژ پروژه: 6 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

18 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1399

بازگشت به لیست