نمایش 1–36 از 40 نتیجه

نمایش همه

خزه باربولا

12,700 تومان

خزه شیت

14,100 تومان500,000 تومان

لیور ورت (لیچن)

12,700 تومان

خزه اسفگنوم

8,100 تومان170,000 تومان

خزه آتریچوم

19,900 تومان

خزه افین

19,900 تومان

خزه آندولاتوم

19,500 تومان

خزه اینسینیه

26,400 تومان

خزه سایپرس

19,900 تومان750,000 تومان

خزه درخت نخل

10,100 تومان

خزه دیکسی

29,000 تومان

سرخس فراگیلیس

9,800 تومان29,400 تومان

سرخس آسپلینیوم

9,800 تومان89,400 تومان

سرخس وود فرن

19,400 تومان143,000 تومان

خزه پوگوناتوم

54,000 تومان

چسب گیاه ( چسب پلنت )

34,900 تومان

نخل شامادورا

19,900 تومان

پپرومیا چروک

21,000 تومان29,900 تومان

پیت ماس ایرانی

6,800 تومان23,900 تومان

کریپتانتوس

29,900 تومان69,900 تومان

زغال اکتیو

24,100 تومان79,000 تومان

فیتونیا

27,200 تومان29,900 تومان

پیت ماس خارجی

13,900 تومان30,900 تومان

پپرومیا روسو

59,400 تومان

پوکه لیکا

4,900 تومان12,900 تومان

مگنت شیشه پاکن تراریوم

59,000 تومان

خزه کاشن

15,900 تومان

خزه کارپت

15,900 تومان

خزه ردشانک

39,500 تومان

خزه فیسیدنس

19,900 تومان

خزه کاپ لیچن

39,500 تومان

سرخس کرتیکا

43,900 تومان89,400 تومان

سرخس پولیپودیوم

9,800 تومان19,400 تومان

سرخس تریچومنز

9,800 تومان

سرخس راستی بک

79,000 تومان

سرخس فالکاتوم

89,400 تومان143,000 تومان