نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

دیوار سبز طبیعی و بدون نیاز به نگهداری با محصولات تثبیت شده بست ماس یا تزئینات شاخه های چوب در فضای سنتی و کلاسیک اقامتگاه شمشک طراحی و اجرا شده است.

متراژ پروژه: 5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

12 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مرداد 1400