نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

طبق سلیقه کارفرما، دیوار سبزی ساده و زیبا با خزه های شیت ماس سبز تیره طبیعی تثبیت شده بدون نیاز به نگهداری توسط تیم اجرایی بست ماس اجرا شد.

متراژ پروژه: 4.8 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

13 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

دی 1400