نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

شرح پروژه

ستون های دیوار سبز طبیعی بدون نگهداری بست ماس در بخش ورودی مجتمع پزشکی واقع در مشهد مقدس، طراحی و اجرا شده است.

متراژ پروژه: 1.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

9 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1400

بازگشت به لیست