نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

دیوارسبز خزه ای طبیعی با یک مدل خزه شیت تثبیت شده بدون نیاز به نگهداری به متراژ 4 متر مربع، در دفتر هواپیمایی رایان سپهر در تهران، اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

10 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1400