نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

بسته به درخواست مشتری، فضایی خالی در لابی مجتمعی در شهر گرگان با خزه ی طبیعی و تثبیت شده شیت ماس به دیوار سبز بدون نگهداری تبدیل شده که با گیاه اکالیپتوس تثبیت شده و شاخه های چوب تزئین شده است.

متراژ پروژه: 5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

15 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

اسفند 1400