نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

دیوار سبز خزه ای بدون نیاز به نگهداری در شرکت پادناتنت طبق طراحی و سلیقه کارفرما طراحی و اجرا شده است.

متراژ پروژه: 10 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

16 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1399