نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

این قاب ها و تابلوهای طبیعی زیبا بدون نیاز به نگهداری، توسط مشتریان هنرمند ما با محصولات بست ماس ساخته شده اند.

متراژ پروژه: کمتر از 3 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

سفارشی

تاریخ اجرای پروژه

1398 تا 1400