نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

بنا بر درخواست مشتری، تابلوی سبز طبیعی با دو نوع خزه طبیعی سبز تیره شیت و مود ماس طبیعی بدون نیاز به نگهداری، با جمله ی درخواستی مشتری اجرا شده است.

متراژ پروژه: 6.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

26 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن 1400