نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از طراحی

Midex-(711)

پس از طراحی

شرح نیاز پروژه

غرفه 30مترمربعی در نمایشگاه بین المللی تماما با تابلوهای خزه ای، گیاهان و گلدان های طبیعی و تثبیت شده تزئین شده.

مقدار تقریبی بودجه

100 میلیون تومان

تاریخ اجرای نمایشگاه

دی 1400

بازگشت به لیست