نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

Midex-(711)

پس از اجرا

شرح پروژه

غرفه ای با متراژ 30مترمربع در نمایشگاه بین المللی تماما با تابلوهای خزه ای، گیاهان و گلدان های طبیعی و تثبیت شده تزئین شد.

مقدار تقریبی بودجه

100 میلیون تومان

تاریخ اجرای نمایشگاه

دی 1400

پروژه های مرتبط