نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

ستونی ساده در فروشگاهی واقع در مجتمع خدماتی و رفاهی مهر و ماه توسط تیم بست ماس با یک دیوار سبز طبیعی و تصفیه کننده هوا و البته 100% بدون نیاز به نگهداری جایگزین شد. 

متراژ پروژه: 2.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

5 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1400