نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

یک تابلو دکوراتیو خزه و گیاهان طبیعی و تثبیت شده با تزئینات چوب اجرا شده است.

متراژ پروژه: 2 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

8 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

فروردین 1401