نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

تابلوهایی با خزه ها و گیاهان طبیعی بدون نیاز به آبیاری و نگهداری، فراهم کننده ی فضایی شاداب و با انرژی برای مراجعین مرکز پزشکی اجرا شد. 

متراژ پروژه: 3 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

13 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1399