نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

تابلوی سبز با خزه ها و گیاهان طبیعی بدون نیاز به نگهداری، به همراه لوگو شرکت طراحی و اجرا شده است.

متراژ پروژه: 4 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

18 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

اسفند 1399