نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

لوگوی نمایشگاه فرش ایپک، با خزه های طبیعی و بدون نگهداری بست ماس در این نمایشگاه فرش واقع در میدان هفت تیر تهران اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

5 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

اردیبهشت 1400