نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از طراحی

پس از طراحی

شرح نیاز پروژه

لوگوی اجرا شده با خزه های طبیعی و بدون نگهداری بست ماس در نمایشگاه فرش میدان هفت تیر تهران

مقدار تقریبی بودجه

5 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

اردیبهشت 1400

بازگشت به لیست