نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

بنا بر درخواست مشتری، این دیوار خالی در منزل مسکونی بر حسب سلیقه سرکار خانم دانایی، به یک دیوار سبز طبیعی بدون نیاز به نگهداری و مراقبت تبدیل شد .

متراژ پروژه: 3.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

11 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مرداد 1400

پروژه های مرتبط