نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

طراحی مدرن با دیوار خزه ای سبز طبیعی و بدون نگهداری در مشهد با متریال بست ماس اجرا شده است.

متراژ پروژه: 2 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

17 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

دی 1399