نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از طراحی

پس از طراحی

شرح نیاز پروژه

برای شرکت دارویی و پزشکی دریس رایا در نمایشگاه بین المللی تهران دیوار خزه ای شیت ماس سبز تیره اجرا شد.

متراژ پروژه: 5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

11 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

فروردین 1400

بازگشت به لیست