نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

بسته به درخواست کارفرمای عزیز آقای مهندس نمازی، یک دیوار سبز خزه ای تثبیت شده در دفتر طراحی و مهندسی داماس کرج کار کردیم.

متراژ پروژه: 3.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

9 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1400