نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

بنا بر در خواست کارفرمای محترم، دیوار سبز طبیعی بدون نگهداری بست ماس و همینطور یک دکوراتیو خزه ای طبیعی همراه با لوگو توسط مهندس ابراهیمی در کلینیکی واقع در اهواز اجرا شد.

متراژ پروژه: 10.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

28 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مهر 1400

پروژه های مرتبط