نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

تابلوی دکوراتیو نقشه جهان با خزه طبیعی و بدون نگهداری شیت رنگ سبز تیره، در محیطی فرهنگی و آموزشی در شهر اصفهان اجرا شده است.

متراژ پروژه: تقریبا 3 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

13 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

اسفند 1400