نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از طراحی

پس از طراحی

شرح نیاز پروژه

تابلوهای سه قلو با طراحی مدرن، مناسب با فضای اداری با استفاده از سه نوع خزه تثبیت شده بدون نگهداری طراحی و اجرا شد.

متراژ پروژه: 2.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

9 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مهر 1399

بازگشت به لیست