نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

دیواری ساده در دفتر کار بست ماس، با شیت ماس، بال ماس و گیاهان طبیعی تثبیت شده اجرا شده است.  

متراژ پروژه: 3 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

18 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مهر 1399