نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

تابلویی خاص طبق لوگو و طراحی اختصاصی برای شرکت مربوطه با خزه های طبیعی تثبیت شده اجرا شد.

متراژ پروژه: 0.5 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

4 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مهر 1399