نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

بسته به درخواست مشتری،دیوار پشت تلویزیون با دو رنگ خزه طبیعی تثبیت شده و بدون نیاز به نگهداری در یک دفتر اسناد رسمی واقع در مشهد دیزاین شده ست.

متراژ پروژه: 4 متر مربع

مقدار تقریبی بودجه

10 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1400