نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

فضای سبز زیبایی با خزه طبیعی شیت تثبیت شده، به سفارش مهندس قائدی، در سالن زیبایی مدرن در استان فارس طراحی و اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

8 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آذر 1401

پروژه های مرتبط