نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

نقشه جهان یکی از طرح های پر طرفدار در محیط های اداری و تجاری ست. این پروژه در دفتر کار معماری سرکار خانم مهندس زارع با خزه های طبیعی تثبیت شده بدون نیاز به نگهداری اجرا شده است.

متراژ خزه: 1.5 مترمربع

مقدار تقریبی بودجه

4.5 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

خرداد 1401