نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

دیوار سبز خزه ای به متراژ 6 مترمربع، با ترکیبی از خزه های تثبیت شده شیت و بال در یک مجتمع واقع در شهر اربیل کردستان اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

17 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1401