نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

در این پروژه از ترکیب خزه شیت تثبیت شده با دکوراتیو چوبی برای دیزاین دیوار استفاده شده است. همانطور که دیده می شود در قسمتهایی از کار با خزه برجسته سازی انچان شده که زیبایی کار را دوچندان میکند.

این دیوار سبز طبیعی نیاز به خاک و آبیاری ندارد و عاری از هرگونه آلودگی، حشرات و ... است. بنابراین بهترین گزینه برای رستوران ها و مراکز تفریحی است.

مقدار تقریبی بودجه

18 میلیون تومان

تاریج اجرای پروژه

 فروردین 1402