نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

تابلوی سبز طبیعی و خزه ای زیبای شیت ماس سبز روشن، بک گراند لوگوی این فروشگاه قرار گرفته است.

از آنجایی که این دیوار سبز نیازی به آبیاری و مراقبت ندارد، تنها دیوار سبزی است که می تواند زینت بخش نام و لوگوی شرکت ها باشد.

مقدار تقریبی بودجه

16 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

مرداد 1401