نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

یکی از دیوارهای داخلی دفتر شرکت پدیده نوش واقع در خیابان سعادت آباد تهران، با خزه شیت ماس رنگ روشن با برجسته سازی به زیبایی اجرا شده است. این دیوارسبز طبیعی بدون هیچگونه آبیاری و مراقبتی برای حداقل 7 سال ماندگار خواهد بود.

متراژ: 3 مترمربع

مقدار تقریبی بودجه

15 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1401

پروژه های مرتبط