نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

در اجرای این پروژه، فضای خالی در دو دیوار روبروی هم به صورت دوطرفه، با خزه شیت ماس تثبیت شده پوشانده شده. در مجموع 6.5 مترمربع خزه استفاده شد.

علاوه بر این، 2 فلاورباکس هم در این مجموعه اجرا شده است.

مقدار تقریبی بودجه

22 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1401