نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

این پروژه جذاب، یک فلاورباکس برعکس روی سقف، با گیاهان طبیعی تثبیت شده است. این گیاهان کاملا طبیعی بدون نیاز به آبیاری و نگهداری است که برای سال ها ماندگار خواهد بود.

در اجرای این فلاور باکس، تیم نصب بست ماس 5 مدل گیاه مختلف به کار برده اند.

مقدار تقریبی بودجه

17.5 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1401

پروژه های مرتبط