نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

بر روی دیواری به متراژ 7.5 مترمربع در شرکت ابزار دقیق دیبا واقع در خیابان پونک تهران توسط تیم بست ماس دیوار سبز خزه ای بسیار زیبا و لوکس اجرا شد.

در این پروژه از شیت ماس رنگ سبز تیره استفاده شده که با بر جسته سازی در کنار خزه های بال ماس بسیار جذاب دیده می شود.

مقدار تقریبی بودجه

30 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

تیر 1401

پروژه های مرتبط