نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

این دیوار سبز به متراژ 6.5 مترمربع، با 2 نوع خزه شیت و بال تثبیت شده اجرا شده است. فضای سبز و چشم نوازی را برای اجرای لوگو فراهم ساخته است.

مقدار تقریبی بودجه

25 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

آبان 1401

پروژه های مرتبط