نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

صفر تا صد اجرای پروژه‌ را در این بخش مشاهده می‌کنید

قبل از اجرا

پس از اجرا

شرح پروژه

این دیوار سبز خزه ای زیبا با 2 مدل خزه و 4 مدل گیاه مختلف طبیعی بدون نیاز به نگهداری، در ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران، واقع در خیابان سپهبدقرنی تهران اجرا شده است.

متراژ پروژه: 15 مترمربع

مقدار تقریبی بودجه

70 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

خرداد 1401

بازگشت به لیست