نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

در یک رستوران واقع در خیابان دردشت تهران، دیوارهای سبزی به متراژ 3مترمربع اجرا شده است.

دیوارهای سبز خزه ای تثبیت شده بهترین انتخاب برای رستوران ها هستند، چرا که عاری از خاک، کود، حشرات و هرگونه آلودگی بوده و نیازی به نور و آبیاری ندارد.

مقدار تقریبی بودجه

17 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن ماه 1401