نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده ما

شرح پروژه

در دفتر مرکزی شرکت مارال چرم مجموعا 8.5 مترمربع فضای سبز اجرا شده است. در این پروژه از 2 مدل خزه تثبیت شده بدون نیاز به نگهداری شیت و مود ماس استفاده شده و در قسمت هایی با چوب های تزئینی آراسته شده است.

مقدار تقریبی بودجه

55 میلیون تومان

تاریخ اجرای پروژه

بهمن ماه 1401